Skip to Content

Обавјештење о одржавању 88. редовне сједнице

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-316-2/18
Датум: 05.07.2018.

На основу одредби члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

да ће одржати 88. редовну сједницу у четвртак, 12. јула 2018. године, са почетком у 8.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица краљице Јелене Анжујске број 7. 
 

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање и усвајање Записника са 87. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 05.07.2018. године у Требињу.
2. Разматрање приједлога рјешења за одобрење цијена за коришћење транспортног система природног гаса за дионицу Шепак-Каракај, по захтјеву подносиоца "ГАС ПРОМЕТ" а.д. Источно Сарајево – Пале. 
3. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану ''Инцел 2'', подносиоца ''ППА'' д.о.о. за производњу и трговину Бања Лука.
4. Разматрање приједлога рјешења након судског одлучивања, по захтјеву Горана Tрубарцa из Приједора, вл. СТР "Гоги" Приједор, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука.
Редовна сједница је отворена за присуство јавности, без права учешћа у раду сједнице.

Предсједник
Владислав Владичић