Skip to Content

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата - МСЕ "Инцел 2"

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-253-5/18
Датум: 04.07.2018.

На основу одредбе члана 17. Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији ("Службени гласник Републике Српске", број 112/13, 60/16 и 112/17), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске 
 

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану "Инцел 2" 


''ППА'' д.о.о. за производњу и трговину Бања Лука, поднијело је дана 18.05.2018. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње (у даљем тексту: Регулаторна комисија) Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану "Инцел 2", Град Бања Лука.
У поступку обраде захтјева и приложене документације, као и допуне захтјева тражене од стране Регулаторне комисије, утврђено је да је захтјев комплетан и да садржи:
• попуњен оригинални образац Захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије (ОБ.04.22) и
• изјаве и доказе који потврђују наводе из поднесеног захтјева.
Статус умјешача у поступку издавања сертификата за производно постројење Мала соларна електрана "Инцел 2", Регулаторна комисија може одобрити правном и физичком лицу које, у свом захтјеву, образложи да има посебан (властити, директан) интерес да учествује у поступку и да располаже подацима, чињеницама или доказима од значаја за одлучивање о захтјеву за издавање сертификата. 
Заинтересована лица могу добити информације и остварити увид у поједине документе из наведеног захтјева у просторијама Регулаторне комисије, те доставити коментаре, у писаној форми, на поднесени захтјев који је објављен на интернет страници Регулаторне комисије www.reers.ba.
Коментари на поднесени захтјев, као и захтјев за стицање статуса умјешача у поступку достављају се најкасније до 10.07.2018. године на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње, Улица Краљице Јелене Анжујске бр. 7, 89101 Требиње, факсом на број: 059/272-430 или на електронску адресу: regulator@reers.ba. Коментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра.

Предсједник
Владислав Владичић