Skip to Content

Обавјештење о одржавању 87. редовне сједнице

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-310-2/18
Датум: 29.06.2018.

На основу одредби члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

да ће одржати 87. редовну сједницу у четвртак, 5. јула 2018. године, са почетком у 9.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица краљице Јелене Анжујске број 7. 
 

Д Н Е В Н И Р Е Д


1. Разматрање и усвајање Записника са 86. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 28.06.2018. године у Требињу.
2. Разматрање захтјева Предузећа за гасне пројекте ''ГАС-РЕС'' д.о.о. Бања Лука за стицање статуса умјешача у поступку за одобрење цијене за кориснике транспортног система природног гаса за дионицу Каракај мјерне и регулационе станице, покренутог захјевом Акционарског друштва за увоз, снабдијевање и транспорт природног гаса ''Гас Промет'' Источно Сарајево -Пале.
3. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''HIDRAULIKA FLEX 1'', подносиоца ''HIDRAULIKA FLEX'' д.о.о. Лакташи. 
4. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''HIDRAULIKA FLEX 2'', подносиоца ''HIDRAULIKA FLEX'' д.о.о. Лакташи. 
5. Разматрање приједлога рјешења у поступку по захтјеву за рјешавање спора Вујичић Луке из Бање Луке, против против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука.
6. Разматрање приједлога рјешења у поступку по захтјеву за рјешавање спора привредног друштва ''TRIO TRADE'' д.о.о. Александровац, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука.
7. Разматрање захтјева за рјешавање спора Ерић Мила из Зворника, против против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина.
Редовна сједница је отворена за присуство јавности, без права учешћа у раду сједнице.
 

Предсједник
Владислав Владичић