Skip to Content

Обавјештење о одржавању 73. редовне сједнице

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-151-2/18 
Датум: 09.03.2018. 


На основу одредби члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

да ће одржати 73. редовну сједницу у четвртак, 15. марта 2018. године, са почетком у 9.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица краљице Јелене Анжујске број 7. 
 

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање и усвајање Записника са 72. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 2. марта 2018. године, у Требињу.
2. Разматрање захтјева привредног друштва „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње, за издавање дозволе за изградњу сљедећих производних објеката:
 захтјев за изадавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Дубац“,
 захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Џинов до“,
 захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Цвјетов кук“,
 захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Рупари“ и
 захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Кучајница“.
3. Разматрање захтјева привредног друштва „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње, за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производним постројењима како слиједи:
 захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Вјетролектрана „Дубац“,
 захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Вјетролектрана „Џинов до“,
 захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Вјетролектрана „Цвјетов кук“,
 захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Вјетролектрана „Рупари“ и
 захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Вјетролектрана „Кучајница“.
4. Разматрање захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''ИНЦЕЛ 2'', привредног друштва ''ППА'' д.о.о. Бања Лука.
5. Разматрање Извјештаја са редовне надзорне провјере спроведене код корисника дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом Друштво са ограниченом одговорношћу ''CNG ENERGY'' Бања Лука, те приједлога рјешења о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере.
6. Разматрање Извјештаја са редовне надзорне провјере спроведене код корисника дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом привредног друштва ''ENERGY PRIME'' д.о.о. Требиње, те приједлога рјешења о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере.
7. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Грозданић Славише из Бања Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука.
8. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Стевановић Бранка из Доње Пилице, Град Зворник, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник.
9. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Дечковић Горана из Милића против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Власеница.
10. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Бојанић Зорана из Бања Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука.
Редовна сједница је отворена за присуство јавности, без права учешћа у раду сједнице.

Предсједник
Владислав Владичић