Skip to Content

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилникa о измјенама и допунама Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-135-2/18 
Датум: 26.02.2018. 

На основу члана 39. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10), члана 19. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10) и члана 9. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (Службени гласник Републике Српске, број 70/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ


Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је, на 71. редовној сједници, одржаној 26.02.2018. године, у Требињу, утврдила Нацрт Правилникa о измјенама и допунама Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса (у даљем тексту: Нацрт Правилника).
У поступку јавног разматрања Нацрта Правилника, Регулаторна комисија ће одржати општу расправу у Требињу, дана 07.03.2018. године, у просторијама Регулаторне комисије, са почетком у 11.00 часова. Основни разлог за доношење овог правилника су измјене у Прилогу 2. овог правилника, које се односе на измјене излаза са транспортног система природног гаса Републике Српске.
Нацрт Правилника, као и образложење уз Нацрт Правилника стављени су на располагање јавности на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије (www.reers.bа). Заинтересована лица могу доставити коментаре у писаној форми на нацрт Правилника, путем поште, на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, улица Краљице Јелене Анжујске 7, 89 101 Требиње, факсом на број 059/272-430 или путем електронске поште: "regulator@reers.ba", најкасније до 07.03.2018. године.
Коментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра. 
 

Предсједник
Владислав Владичић