Skip to Content

Обавјештење о одржавању 72. редовне сједнице

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-133-2/18 
Датум: 23.02.2018.

На основу одредби члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

да ће одржати 72. редовну сједницу у петак, 2. марта 2018. године, са почетком у 9.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица краљице Јелене Анжујске број 7. 

 

Д Н Е В Н И Р Е Д


1. Разматрање и усвајање Записника са 71. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 26. фебруара 2018. године у Требињу.
2. Разматрање приједлога рјешења за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "ЈЕЛЕЧ", по захтјеву привредног друштва "ПЕТРОЛ ХИДРОЕНЕРГИЈА" д.о.о. Теслић.
3. Разматрање приједлога рјешења за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани ''МЕСИЋИ - НОВА'', привредног друштва Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрбуција" а.д. Пале.
4. Разматрање захтјева за издавање дозволе за изградњу Мале хидроелектране ''МЕДНА'', на ријеци Сани, привредног друштва ''Л.С.Б. ЕЛЕКТРАНЕ'' д.о.о. Бања Лука.
5. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''СИТОНИЈА'', привредног друштва ''SETTE ENERGY'' д.о.о. Градишка.
6. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''ГОЛУБАЧА'', привредног друштва ''SETTE ENERGY'' д.о.о. Градишка.
7. Разматрање захтјева за рјешавање спора Балабан Раде из Бање Луке, коју заступа пуномоћник Филип Нишкановић, адвокат из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука.
Редовна сједница је отворена за присуство јавности, без права учешћа у раду сједнице.
 

Предсједник
Владислав Владичић