Skip to Content

Обавјештење о одржавању 71. редовне сједнице

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-128-2/18 
Датум: 21.02.2018. 

На основу одредби члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

да ће одржати 71. редовну сједницу у понедјељак, 26.02.2018. године, са почетком у 12.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске у Требињу, Улица краљице Јелене Анжујске број 7. 
 

Д Н Е В Н И Р Е Д


1. Разматрање и усвајање Записника са 70. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 16. фебруара 2018. године у Требињу.
2. Разматрање и утврђивање нацрта Правилника о измјенама и допунама Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса.
3. Разматрање приједлога рјешења о давању сагласности на измјене и допуне Правила рада дистрибутивног система за природни гас, привредног друштва ''САРАЈЕВО ГАС'' а.д. Источно Сарајево.
4. Разматрање приједлога рјешења о давању сагласности на измјене и допуне Општих услова за снабдијевање природним гасом, привредног друштва ''САРАЈЕВО ГАС'' а.д. Источно Сарајево.
5. Разматрање приједлога одлуке о понављању поступка за издавање дозволе за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани "Иломска", привредног друштва "ЕЛИНГ МХЕ" Д.О.О. Теслић. 
6. Разматрање приједлога одлуке о понављању поступка за издавање сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана "Иломска" које користи обновљиви извор енергије, привредног друштва "ЕЛИНГ МХЕ" Д.О.О. Теслић. 
7. Разматрање приједлога одлуке о понављању поступка за одобрење права на подстицај у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Иломска'', привредног друштва "ЕЛИНГ МХЕ" Д.О.О. Теслић. 
8. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву привредног друштва ''ЕLEKTRON GROUP'' д.о.о. Дервента, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, РЈ Дервента.
9. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Ковачевић Војислава из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука.
10. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Котур Велимира из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука.
Редовна сједница је отворена за присуство јавности, без права учешћа у раду сједнице.
 

Предсједник
Владислав Владичић