Skip to Content

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Горан Дечковић, Милићи

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-505- 5/17 
Датум: 19.02.2018. 

На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'', број: 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11) и члана 73. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје 
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о рјешавању спора у скраћеном поступку


На 70. редовној сједници одржаној 16.02.2018. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), након разматрања захтјева Дечковић Горана из Милића, против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ "Електродистрибуција" Власеница, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 0044022600007000, донијела je Закључак број:01-505-4/17/Р-70-38, o рјешавању овога спора у скраћеном поступку и утврдила Нацрт рјешења овог спора. Донесени закључак и нацрт рјешења су достављени странкама у поступку, тако да странке и заинтересована лица могу поднијети Регулаторној комисији коментаре на ове акте, у писаној форми, у року од осам дана од дана достављања, односно објављивања овог обавјештења.

Предсједник
Владислав Владичић