Skip to Content

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Бранко Стевановић, Доње Пилице, Град Зворник

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-491-5/17
Датум: 16.02.2018. 


На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 3. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'', број: 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11) и члана 73. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње издаје 
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о рјешавању спора у скраћеном поступку


На 70. редовној сједници, одржаној 16.02.2018. године, у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је, након разматрања захтјева за рјешавање спора Стевановић Бранка из Доње Пилице, Град Зворник, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник, у вези са одбијањем испоруке електричне енергије, донијела Закључак број 01-491-4/17/Р-70-37 oд 16.02.2018. године o рјешавању овога спора у скраћеном поступку и утврдила нацрт рјешења овог спора. Донесени закључак и нацрт рјешења су достављени странкама у поступку, тако да странке и заинтересована лица могу поднијети Регулаторној комисији коментаре на ове акте, у писменој форми, у року од осам дана од дана достављања, односно објављивања овог обавјештења.
 

Предсједник
Владислав Владичић