Skip to Content

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај - “Солар 1” д.о.о. Билећа, МСЕ “Солар 3“

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-68-3/18
Датум: 07.02.2018.

На основу одредби члана 21. став 6. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикaсној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у соларној електрани


Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 2. фебруара 2018. године од привредног друштва “Солар 1” д.о.о. Билећа примила комплетан захтјев за одобрење права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у производном постројењу Мала соларна електрана “Солар 3“. Соларна електрана изграђена је на крову пословног објекта чији је власник „Никпром“ д.о.о. Билећа, а на земљишту означеном као к.ч. број 2962/30 К.О. Билећа-Град (нови премјер), односно 1651/8 К.О. Билећа (нови премјер). Инсталисана снага производног постројења је 47,7 kW, а планирана годишња производња 72.500 kWh. 
Регулаторна комисија размотриће захтјев и уколико су, у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, испуњени прописани услови за додјелу права на подстицај, на редовној сједници ће донијети коначну одлуку о додјели права на подстицај у форми рјешења.
 

Предсједник
Владислав Владичић