Skip to Content

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - „ZEMX“ д.о.о. Сребреница (МХЕ Штедрић)

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-30-4/18
Датум: 29.01.2018.

На основу одредби члана 21. став 6. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефиксаној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
 

о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у соларној електрани

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 23. јануара 2018. године од привредног друштва „ZEMX“ д.о.о. Сребреница примила захтјев за одобрење права на подстицај за електричну енергију која се производи у производном постројењу МХЕ „Штедрић“. Према подацима који су наведени у обрасцу захтјева и пратећој документацији, хидроелектрана се налази на ријеци Штедрић, општина Милићи, планирана годишња нето производња је 3.520.000 kWh, а инсталисана снага 850 kW. 
Регулаторна комисија размотриће захтјев и уколико су, у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, испуњени прописани услови за додјелу права на подстицај, на редовној сједници ће донијети коначну одлуку о додјели права на подстицај у форми рјешења.
 

Предсједник
Владислав Владичић