Skip to Content

Обавјештење о одржавању 69. редовне сједнице

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-46-2/18 
Датум: 26.01.2018. 

На основу одредби члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје 

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

да ће одржати 69. редовну сједницу у четвртак, 1. фебруара 2018. године, са почетком у 9.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица краљице Јелене Анжујске број 7. 

 

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање и усвајање Записника са 68. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 25. јануара 2018. године, у Требињу.
2. Разматрање захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Јелеч", по захтјеву привредног друштва "ПЕТРОЛ ХИДРОЕНЕРГИЈА" д.о.о. Теслић.
3. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану ''Испод Кушлата'', привредног друштва "ETA – ENERGY" д.о.о. Зворник.
4. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Штедрић'', привредног друштва ''ZEMX'' д.о.о. Сребреница.
5. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Млечва'', привредног друштва Д.О.О. ''Green Enregy - R'' Братунац. 
6. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Грабовица'', привредног друштва Д.О.О. ''Green Enregy - R'' Братунац. 
7. Разматрање захтјева за рјешавање спора Котур Велимира из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука.
8. Разматрање захтјева за рјешавање спора Ковачевић Војислава из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука.
9. Разматрање захтјева за рјешавање спора привредног друштва ''ЕLEKTRON GROUP'' д.о.о. Дервента, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, РЈ Дервента.
Редовна сједница је отворена за присуство јавности, без права учешћа у раду сједнице.
 

Предсједник
Владислав Владичић