Skip to Content

Обавјештење о одржавању 65. редовне сједнице

Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-546-2 /17 
Датум: 15.12.2017.

На основу одредби члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

да ће одржати 65. редовну сједницу у петак, 22.12.2017. године, са почетком у 09.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица краљице Јелене Анжујске број 7. 
 

ДНЕВНИ РЕД

1. Разматрање и усвајање Записника са 64. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 13. децембра 2017. године у Требињу.
2. Разматрање приједлога рјешења о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука.
3. Разматрање приједлога рјешења о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој.
4. Разматрање приједлога рјешења о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина.
5. Разматрање приједлога рјешења о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрбуција" а.д. Пале.
6. Разматрање приједлога рјешења о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.
7. Разматрање приједлога рјешења о издавању дозволе за изградњу Мале хидроелектране ''БОЧАЦ 2'', на ријеци Врбас, привредног друштва Мјешовити холдинг ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње – ЗП ''Хидроелектране на Врбасу'' а.д. Мркоњић Град.
8. Разматрање приједлога рјешења о издавању дозволе за изградњу Хидроелектране ''УЛОГ'', на ријеци Неретви, привредног друштва ''ЕФТ ХЕ УЛОГ'' д.о.о. Калиновик.
Редовна сједница је отворена за присуство јавности, без права учешћа у раду сједнице.
 

Предсједник
Владислав Владичић