Skip to Content

Oбавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Стана Кекић, Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-394- 5/17 
Датум: 07.12.2017. 

На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'', број: 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11) и члана 73. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје 
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о рјешавању спора у скраћеном поступку


На 63. редовној сједници одржаној 07.12.2017. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), након разматрања захтјева Кекић Стане из Бањe Луке, против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије, донијела je Закључак број:01-394-4/17/Р-63-278 o рјешавању овога спора у скраћеном поступку и утврдила Нацрт рјешења овог спора. Донесени закључак и нацрт рјешења су достављени странкама у поступку, тако да странке и заинтересована лица могу поднијети Регулаторној комисији коментаре на ове акте, у писаној форми, у року од осам дана од дана достављања, односно објављивања овог обавјештења.
 

Предсједник
Владислав Владичић