Skip to Content

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозвола за снабдијевање тарифних купаца ел. енергијом

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-440-8/17
Датум: 23.11.2017. године

На основу одредбе члана 9. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (“Службени гласник Републике Српске”, број 70/10) и члана 17. став 7. Правилника о издавању дозвола (“Службени гласник Републике Српске”, број 39/10 и 65/13), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске објављује
 

ОБАВЈЕШТEЊЕ ЗА ЈАВНОСТ


Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) je на 62. редовној сједници одржаној 23.11.2017. године у Требињу утврдила Нацрте дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом по захтјеву подносилаца:
• Mјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње,
• Mјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука,
• МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој,
• MХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, и 
• Mјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале. 

Нацрти дозвола стављени су на располагање јавности у просторијама Регулаторне комисије, на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије: "www.reers.ba". 
У поступку јавног разматрања Нацрта ових дозвола, Регулаторна комисија ће одржати опште расправе:
• у Требињу, у просторијама подносиоца захтјева, на адреси Улица Јована Рашковића број 6, дана 01.12.2017. године, са почетком у 11.00 часова, по захтјеву подносиоца Mјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње,
• у Бања Луци, у просторијама подносиоца захтјева, на адреси Улица Краља Петра I Карађорђевића број 95, дана 05.12.2017. године, са почетком у 09.00 часова, по захтјеву подносиоца Mјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука,
• у Добоју, у просторијама подносиоца захтјева, на адреси Улица Николе Пашића број 77, дана 05.12.2017. године, са почетком у 13.00 часова, по захтјеву подносиоца МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој,
• у Бијељини, у просторијама подносиоца захтјева, на адреси Улица Мајевичка број 97, дана 06.12.2017. године, са почетком у 11.00 часова, по захтјеву подносиоца MХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, и 
• на Палама, у просторијама подносиоца захтјева, на адреси Улица Николе Тесле број 12, дана 07.12.2017. године, са почетком у 11.00 часова, по захтјеву подносиоца Mјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале. 

Опште расправе су отворене за присуство јавности и активно учешће заинтересованих лица, у циљу прибављања коментара на Нацрт дозволе, непосредно на самој расправи. 
Заинтересована лица могу доставити коментаре на Нацрт дозволе, у писаној форми, на адресу Регулаторне комисије или на самој расправи. Коментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра.
Статус умјешача у поступку издавања дозволе Регулаторна комисија може одобрити правном или физичком лицу које поднесе захтјев за стицање статуса умјешача у писаној форми. Лице које жели стећи статус умјешача у поступку издавања дозволе треба да докаже да има посебан (властити, директан) интерес у поступку и да располаже подацима, чињеницама или доказима од значаја за одлучивање о захтјеву за издавање дозволе.
Kоментари на Нацрт дозволе у писаној форми и захтјеви за стицање статуса умјешача могу се доставити, путем поште, на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, Краљице Јелене Анжујске бр. 7, 89101 Требиње, факсом на број 059-272-430 или на електронску адресу: regulator@reers.ba, најкасније до 08.12.2017. године. 
 

Предсједник

Владислав Владичић