Skip to Content

Обавјештење о одржавању 61. редовне сједнице

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-485-2/17 
Датум: 01.11.2017. годинеНа основу одредби члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

да ће одржати 61. редовну сједницу у уторак, 7. новембра 2017. године, са почетком у 09.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица Краљице Јелене Анжујске број 7. 

 

Д Н Е В Н И Р Е Д


1. Разматрање и усвајање Записника са 60. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 25. октобра 2017. године у Требињу.
2. Разматрање захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Подивич'', привредног друштва ''БУК'' д.о.о. Источно Сарајево.
3. Разматрање захтјева за рјешавање спора Станојевић Станимира из Бање Луке, заступан по пуномоћнику Светозару П. Иветићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука.
4. Разматрање захтјева за рјешавање спора Цвијановић Петка из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука.
Редовна сједница је отворена за присуство јавности, без права учешћа у раду сједнице.

Предсједник

Владислав Владичић