Skip to Content

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Симић Ацо, Бијељина

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-393-5/17
Датум: 25.10.2017. годинеНа основу члана 28. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11) и члана 73. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о рјешавању спора у скраћеном поступку


На 60. редовној сједници, одржаној дана 25.10.2017. године, у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), након разматрања захтјева за рјешавање спора Симић Аца из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом обрачуна електричне енергије, донијела је Закључак број 01-393-4/17/Р-60-249 о рјешавању овог спора у скраћеном поступку и утврдила нацрт рјешења овог спора. Донесени закључак и нацрт рјешења су достављени странкама у поступку, тако да странке и заинтересована лица могу поднијети Регулаторној комисији коментаре на ове акте у писменој форми, у року од осам дана од дана достављања овиј аката, односно објављивања овог обавјештења.

 

Предсједник

Владислав Владичић