Skip to Content

Обавјештење о одржавању 60. редовне сједнице

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-469-2/17 
Датум: 19.10.2017. године


На основу одредби члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

да ће одржати 60. редовну сједницу у сриједу, 25. октобра 2017. године, са почетком у 09.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица Краљице Јелене Анжујске број 7. 
 

Д Н Е В Н И Р Е Д


1. Разматрање и усвајање Записника са 59. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 5. октобра 2017. године у Требињу.
2. Размaтрање приједлога Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикаснoj когенерацији.
3. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану "Иломска", привредног друштва "ЕЛИНГ МХЕ" Д.О.О. Теслић.
4. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''ДРЕНОВА'', привредног друштва ''ЋОРИЋ ДЕНАРТ'' д.о.о. Прњавор.
5. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''ДЕМИЋКА'', привредног друштва ''ДСМ ЕЛЕКТРОС“ д.о.о. Котор Варош.
6. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''ГЛАВИЦА'', привредног друштва ''БББ'' д.о.о. Шипово.
7. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Живановић Драга из Доње Трнове, општина Угљевик, заступаног по пуномоћнику адвокатска канцеларија ''Стевановић'' из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Угљевик.
8. Разматрање захтјева за рјешавање спора Талић Свјетлане из Бање Луке, заступане по пуномоћнику Борису Стојановићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука.
9. Разматрање захтјева за рјешавање спора Симић Аца из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина. 
10. Разматрање захтјева за рјешавање спора Tешановић Слава из Котор Вароши, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, Пословница Котор Варош.


Редовна сједница је отворена за присуство јавности, без права учешћа у раду сједнице.
 

Предсједник

Владислав Владичић