Skip to Content

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - МХЕ Главица

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-391-7/17

Датум: 3. октобар 2017. године

На основу одредби члана 31. став 5. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефиксаној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње 
електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у 
хидроелектрани

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 10. августа 2017. године 2017. године од привредног друштва „БББ“ д.о.о. Шипово примила захтјев одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производном постројењу МХЕ Главица. 
Прегледом достављене документације утврђено је да захтјев није комплетан, те је подносиоцу захтјева упућено обавјештење о некомплетности на основу кога је подносилац захтјева достављао додатну документацију, те је 27. септембра 2017. године, када је документација предата на пошту, овај захтјев и комплетиран. 
Према достављеним подацима, МХЕ Главица се гради на ријеци Пливи, номинална активна снага производног постројења на турбини је 1.473 kW, планирана годишња нето производња је 9.452.500 kWh. Планирани почетак рада производног постројења је 1. јул 2018. године. 
Регулаторна комисија размотриће захтјев и уколико су, у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13 и 108/13) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, испуњени прописани услови за додјелу прелиминарног права на подстицај, на редовној сједници ће донијети коначну одлуку о додјели прелиминарног права на подстицај у форми рјешења.

 

Предсједник

Владислав Владичић