Skip to Content

Обавјештење о одржавању 59. редовне сједнице

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-442-2/17
Датум: 28.09.2017. године

На основу одредби члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

да ће одржати 59. редовну сједницу у четвртак, 5. октобра 2017. године са почетком у 09.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица Краљице Јелене Анжујске број 7. 
 

Д Н Е В Н И Р Е Д


1. Разматрање и усвајање Записника са 58. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 22. септембра 2017. године у Требињу.
2. Размaтрање нацрта Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикаснoj когенерацији.
3. Разматрање приједлога рјешења за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Устипрача", привредног друштва "ХИДРОИНВЕСТ "д.о.о. Рогатица.
4. Разматрање приједлога рјешења за издавање дозволе за изградњу Хидроелектране ''Богатићи-Нова'', привредног друштва МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале.
5. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''ИНЦЕЛ'', привредног друштва ''ППА'' д.о.о. Бања Лука.
6. Разматрање информације о извршењу рјешења којим је поништено рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу ''МХЕ Иломска'' на ријеци Иломској.
7. Разматрање приједлога рјешења по захтјеву за рјешавање спора Ђукић Мића из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина.
8. Разматрање приједлога рјешења по захтјеву за рјешавање спора Шкорић Данка из Бање Луке, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука.
9. Разматрање приједлога рјешења по захтјеву за рјешавање спора Мишић Зорана из Бијељине, заступаног по пуномоћнику Благиши Лукићу, адвокату из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина.
Редовна сједница је отворена за присуство јавности, без права учешћа у раду сједнице.

Предсједник

Владислав Владичић