Skip to Content

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Ђукић Мића, Бијељиња

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-344-5/17 
Датум: 07.09.2017. годинеНа основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'', број: 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11) и члана 73. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње издаје сљедеће:

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о рјешавању спора у скраћеном поступкуНа 56. редовној сједници, одржаној 07.09.2017. године, у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), је након разматрања захтјева за рјешавање спора Ђукић Миће из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње електричне енергије, донијела Закључак број 01-344-4/17/Р-56-219 oд 07.09.2017. године o рјешавању овога спора у скраћеном поступку и утврдила нацрт рјешења овог спора. Донесени закључак и нацрт рјешења су достављени странкама у поступку, тако да странке и заинтересована лица могу поднијети Регулаторној комисији коментаре на ове акте, у писменој форми, у року од осам дана од дана достављања, односно објављивања овог обавјештења.

 

Предсједник

Владислав Владичић