Skip to Content

Обавјештење о одржавању 57. редовне сједнице

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање
Број: 01-425-2/17
Датум: 08.09.2017. године


На основу одредби члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
 
 
ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
 

да ће одржати 57. редовну сједницу у петак, 15. септембра 2017. године са почетком у 09.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица Краљице Јелене Анжујске број 7. 

 
Д Н Е В Н И Р Е Д
 

1. Разматрање и усвајање Записника са 56. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 7. септембра 2017. године, у Требињу.
2. Разматрање приједлога рјешења за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине, привредног друштва ''ЕФТ - Рудник и Термоелектрана Станари'' д.о.о. Станари.
3. Разматрање захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани ''УСТИПРАЧА'', привредног друштва ''ХИДРОИНВЕСТ'' д.о.о. Рогатица.
4. Разматрање информације о извршењу рјешења којим је поништено рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу „МХЕ Иломска“ на ријеци Иломској.
5. Разматрање жалбе Самараџић Марка из Требиња, против рјешења о одбијању захтјева за издавање електроенергетске сагласности.
6. Разматрање приједлога рјешења по захтјеву за рјешавање спора Богићевић Перише из Козлука, Град Зворник, против МХ ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник, Пословница Козлук.
7. Разматрање приједлога рјешења по захтјеву за рјешавање спора Мићић Марине из Бијељине, против МХ ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина.
8. Разматрање приједлога рјешења по захтјеву за рјешавање спора Гаврић Јездимира из Братунца, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција“ Братунац.
9. Разматрање приједлога рјешења по захтјеву за рјешавање спора Јокић Луке из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука.
10. Разматрање приједлога рјешења по захтјеву за рјешавање спора Стајчић Драгана из Александровца, општина Лакташи, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Лакташи.
Редовна сједница је отворена за присуство јавности, без права учешћа у раду сједнице.
 
 
Предсједник

Владислав Владичић