Skip to Content

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Мићић Марина, Бијељина

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-322- 5/17 
Датум: 25.08.2017. године


На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'', број: 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11) и члана 73. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје 

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о рјешавању спора у скраћеном поступку


На 55. редовној сједници одржаној 25.08.2017. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), након разматрања захтјева Мићић Марине из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ИД број 0041000600140008, донијела je Закључак број: 01-322-4/17/Р-55-212, o рјешавању овога спора у скраћеном поступку и утврдила Нацрт рјешења овог спора. Донесени закључак и нацрт рјешења су достављени странкама у поступку, тако да странке и заинтересована лица могу поднијети Регулаторној комисији коментаре на ове акте, у писаној форми, у року од осам дана од дана достављања, односно објављивања овог обавјештења.


 

Предсједник

Владислав Владичић