Skip to Content

Обавјештење о одржавању 56. редовне сједнице

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-404-2/17 
Датум: 01.09.2017. годинеНа основу одредби члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

да ће одржати 56. редовну сједницу у четвртак, 7. септембра 2017. године, са почетком у 09.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица Краљице Јелене Анжујске број 7. 
 

Д Н Е В Н И Р Е Д
 

1. Разматрање и усвајање Записника са 55. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 25. августа 2017. године у Требињу.
2. Разматрање приједлога за понављање поступка издавања дозвола за изградњу вјетролектрана и одобрење прелиминарних права на подстицај за производену електричну енергију у вјетроелектранама, на локалитету ''Трусина'', привредног друштва ''ЕОЛ ПРВИ'' д.о.о. Невесиње.
3. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење Мала соларна електрана ''ИНЦЕЛ'', којим се потврђује да ово постројење производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије, подносиоца привредно друштво ''ППА'' д.о.о. за трговину и производњу Бања Лука.
4. Разматрање захтјева за рјешавање спора Мишић Зорана из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина.
5. Разматрање захтјева за рјешавање спора Ђукић Мића из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина.
6. Разматрање захтјева за рјешавање спора Шкорић Данка из Бање Луке, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука.

Редовна сједница је отворена за присуство јавности, без права учешћа у раду сједнице.
 

Предсједник

Владислав Владичић