Skip to Content

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Стајчић Драган, Лакташи

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-306-7/17
Датум: 25.08.2017. годинеНа основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'', број: 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11) и члана 73. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње издаје сљедеће:

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о рјешавању спора у скраћеном поступку

 


На 55. редовној сједници, одржаној 25.08.2017. године, у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), је након разматрања захтјева за рјешавање спора Стајчић Драгана из Александровца, општина Лакташи, против МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Лакташи, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспорвањем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије, донијела Закључак број 01-306-6/17/Р-55-215 oд 25.08.2017. године o рјешавању овога спора у скраћеном поступку и утврдила нацрт рјешења овог спора. Донесени закључак и нацрт рјешења су достављени странкама у поступку, тако да странке и заинтересована лица могу поднијети Регулаторној комисији коментаре на ове акте, у писменој форми, у року од осам дана од дана достављања, односно објављивања овог обавјештења.

 


Предсједник


Владислав Владичић