Skip to Content

Одлука о цијени енергије за јавно снабдијевање

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-213-63/15/Р-08-120
Датум: 25.03.2016.

На основу члана 23. алинеја 1. Закона о електричној енергији (Службени гласник Републике Српске, број: 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 190. став 1. и 2, a у вези са одредбом члана 243. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10), члана 42, 59 и 81. Правилника о тарифној методологији и тарифном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 96/12 и 15/15) и члана 43. став 1. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (Службени гласник Републике Српске, број 70/10), одлучујући у поновљеном тарифном поступку за утврђивање цијене енергије за јавно снабдијевање и тарифних ставова за јавно снабдијевање у Републици Српској, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 8. редовној сједници одржаној 25.03.2016. године у Требињу, донијела je
 

О Д Л У К У
о цијени енергије за јавно снабдијевање

 

Комплетну Одлуку о цијени енегије за јавно снабдијевање у .doc (Word) формату можете преузети овдје

Комплетну Одлуку о цијени енергије за јавно снабдијевање у .pdf (Acrobat Reader) формату можете преузети овдје.