Skip to Content

Евиденција поднијетих захтјева

Верзија прилагођена за штампање

 

Р. бр.

Назив подносиоца захтјева

Врста дозволе/сертификата

Датум подношења захтјева

Број протокола РЕРС-а

Статус

Датум слања обавјештења о некомплетности захтјева

1 Мјешовити холдинг " ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град Дозвола за изградњу МХЕ
 "Бочац 2"
26.01.2016. 01-53-1/16 поступак прекинут ( до прибављања неопходне документације)  
2 "ХИДРОИНВЕСТ"д.о.о. Дозвола за производњу ел. енергије у МХЕ "Устипрача" 14.07.2017. 01-362-1/17 захтјев комплетан  
3 "ЕЛИНГ МХЕ" д.о.о. Теслић Сертификат за производно постројење МХЕ "Иломска" 17.07.2017. 01-365-1/17 у фази комплетирања  
4 МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале Дозвола за изградњу ХЕ "Богатићи - Нова" 27.07.2017. 01-377-1/17 захтјев комплетан  
5 Земљорадничка задруга "ЛИВАЧ" п.о. Александровац, Лакташи Сертификат за производно постројење Мала електрана "Ливач" 01.09.2017. 01-405-1/17 пријем и обрада захтјева  
6 Друштво са ограниченом одговорношћу "Л.С.Б. ЕЛЕКТРАНЕ" д.о.о. Бања Лука Дозвола за изградњу МХЕ "Медна" 14.09.2017. 01-429-1/17 пријем и обрада захтјева  
7 "EFT HE Ulog" д.о.о. Калиновик Дозвола за изградњу ХЕ "Улог" 18.09.2017. 01-433-1/17 пријем и обрада захтјева  

 

Поднијети комплетирани захтјеви

Захтјев за издавање дозволе за изградњу - ХЕ "Богатићи - Нова"
Захтјев за издавање дозволе за производњу ел. енергије - МХЕ "Устипрача"
 
 

 

16th Energy Investment and Regulation Conference