Skip to Content

Спорови

Верзија прилагођена за штампање

 

Р. бр.

Стране у поступку

Број и датум

захтјева

Предмет спора

Начин рјешавања спора

Одлука

Подносилац захтјева

Противна страна

1 ''АЛБО'' д.о.о. Доњи Бродац, град Бијељина МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина  03.03.2015. Тарифе Скраћени поступак 01-156-8/15/Р-02-17
22.01.2016.
2 Бургић Душан Бања Лука Мјешовити холдинг "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука 17.04.2015. Тарифе Скраћени поступак 01-261-8/15/Р-02-26
22.01.2016.
3 Град Бијељина МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина  12.03.2015. Oспоравање трошкова искључења и поновног укључења јавне расвјете Скраћени поступак 01-199-9/15/Р-02-18
22.01.2016.
4 „ХИДРОТЕХНА“ д.о.о. Бања Лука Мјешовити холдинг "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука 06.05.2015. Oдбијање испоруке електричне енергије Скраћени поступак 01-164-14/15/Р-02-24
22.01.2016.
5 Кљутић Здравка Бањa Луке

Мјешовити холдинг ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука

03.04.2015. Tарифe Скраћени поступак 01-239-11/15/Р-02-21
22.01.2016
6 "БРАЋА ЛАЗИЋИ" д.о.о. Дворови МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина 06.02.2015. Tарифe Скраћени поступак 01-163-10/15/R-02-32
22.01.2016
7 Милановић Милорад Милићи Мјешовити Холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ "Електродистрибуција" Власеница  30.04.2015. Tарифe Скраћени поступак 01-277-8/15/Р-02-22
22.01.2016.
8 Вујичић Милована  Челинац Мјешовити холдинг ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука 24.02.2015. Tарифe Скраћени поступак 01-118-10/15/R-02-14
22.01.2016.
9 Соње Павловић Илић  Бања Лука Мјешовити холдинг ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука 05.03.2015. Тарифе Скраћени поступак 01-128-10/15/Р-02-15
22.01.2016.
10 Управа за индиректно опорезивање БиХ Мјешовити Холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ "Електродистрибуција" Зворник 23.03.2015.  Оспоравање обрачуна неовлаштено утрошене електричне енергије Скраћени поступак 01-208-13/15/Р-02-16
22.01.2016.
11 Гранула Зоран  Бања Лука Мјешовити холдинг ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука 17.04.2015.  Оспоравање обрачуна неовлаштено утрошене електричне енергије Скраћени поступак 01-306-9/15/Р-02-31
22.01.2016.
12 Општина Теслић МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, Радна једница Теслић 18.05.2015. Тарифе Скраћени поступак 01-301-9/15/Р-02-30
22.01.2016
13 Кекић Бојан  Бањa Луке Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука 06.04.2015. Oбрачун неовлаштене потрошње електричне енергије Скраћени поступак 01-242-9/15/Р-02-19
22.01.2016.
14 Маљчић Ђурo  Новa Тополa Мјешовити Холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција'' Градишка 27.04.2015.  Оспоравање обрачуна неовлаштено утрошене електричне енергије Скраћени поступак 01-268-8/15/Р-02-27
22.01.2016.
15 Николић Зоран  Бањa Лукa Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука 19.05.2015. Oбрачун неовлаштене потрошње електричне енергије Скраћени поступак 01-296-9/15/Р-02-28
22.01.2016.
16

Остојић Савo  Каракај
општина Зворник

Мјешовити Холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ "Електродистрибуција" Зворник 20.05.2015. Тарифе Скраћени поступак 01-300-8/15/Р-02-29
22.01.2016.
17 Д.О.О. ''ПИК'' Шамац МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, РЈ Шамац 28.04.2015 Тарифе Скраћени поступак 01-278-10/15/Р-02-20 
22.01.2016.
18 Попић Петар  Дервента МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, РЈ Дервента 28.01.2015. Остваривање права на напајање електричном енергијом  Скраћени поступак 01-46-18/15/Р-02-13 
22.01.2016.
19 Баковић Жељко, власник Билијар Клуба из Зворника Мјешовити Холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ "Електродистрибуција" Зворник 25.02.2015. Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије Скраћени поступак 01-249-10/15/Р-02-23
22.01.2016.
20 Маринковић Ранко  Бања Лука  Мјешовити Холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука 03.04.2015. Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије Скраћени поступак 01-238-10/15/Р-02-25
22.01.2016.
21 Бербер Мухарем  Бања Лука Мјешовити холдинг "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука 21.05.2015. Тарифе Скраћени поступак 01-315-13/15/Р-03-42 
29.01.2016. 
22 Кантар Радомир  Бијељина

Мјешовити Холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ "Електродистрибуција" Бијељина

01.06.2015. Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије Скраћени поступак

01-325-9/15/Р-03-35
29. 01.2016.

...            
  Раде Станић, Теслић  МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, Радна јединица Теслић 21.03.2016. Тарифе, обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије Скраћени поступак 01-200-14/16/Р-21-223 
26.07.2016.
  Љубомир Ђумић, Бања Лука Мјешовити холдинг "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука 05.04.2016. Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије Скраћени поступак 01-253-9/16/Р-21-233
26.07.2016.