Skip to Content

Обавјештење о одржавању 71. редовне сједнице

Постављено у

21.02.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 71. редовну сједницу у понедељак, 26. фебруара...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Горан Дечковић, Милићи

Постављено у

19.02.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Горан Дечковић, Милићи

Постављено у

16.02.2018.
Спор покренут захтјевом од 22.11.2017. године Дечковић Горана из Милића, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Грозданић Славиша и Мира, Бања Лука

Постављено у

16.02.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Славиша и Мира Грозданић, Бања Лука

Постављено у

16.02.2018.
Спор покренут захтјевом Грозданић Славише и Мире из Бањe Луке од 12.10.2017. године, којим се оспорава обрачун неовлаштено утрошене...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Бранко Стевановић, Доње Пилице, Град Зворник

Постављено у

16.02.2018.
На 70. редовној сједници, одржаној 16.02.2018. године, у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске
је, након разматрања захтјева...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Бранко Стевановић, Доње Пилице, Град Зворник

Постављено у

16.02.2018.
Спор покренут захтјевом Стевановић Бранка из Доње Пилице, Град Зворник од 03.11.2017. године, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Зоран Бојанић, Бања Лука

Постављено у

16.02.2018.
На 70. редовној сједници, одржаној 16.02.2018. године, у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, након разматрања...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Зоран Бојанић, Бања Лука

Постављено у

16.02.2018.
Спор покренут захтјевом Бојанић Зорана из Бање Луке од 26.10.2017. године, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д...

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за производњу ел. енергије и одржавању опште расправе - МХЕ "Месићи-Нова"

Постављено у

16.02.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да је на 70. редовној сједници одржаној 16. фебруара 2018. године...

Syndicate content