Skip to Content

Odluke, zaključci...

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju el. energije - MSE „Torič 3“

Postavljeno u
22.03.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 107. redovnoj sjednici, održanoj 22. marta 2019. godine, u Trebinju, donijela...

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju el. energije - MSE „ETMax“ d.o.o. Banja Luka

Postavljeno u
22.03.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 107. redovnoj sjednici, održanoj 22. marta 2019. godine, u Trebinju, donijela...

Zaključak o odbacivanju Zahtjeva za izdavanje dozvole za izgradnju vjetroelektrana - "EOL PRVI" d.o.o. Nevesinje

Postavljeno u
20.03.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 106. redovnoj sjednici, održanoj 20.03.2019. godine, u Trebinju, donijela...

Zaključak o spajanju Zahtjeva za izdavanje dozvola za izgradnju vjetroelektrana - "EOL PRVI" d.o.o. Nevesinje

Postavljeno u
20.03.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 106. redovnoj sjednici, održanoj 20. marta 2019. godine, u Trebinju, donijela je ...

Zaključak o održavanju opšte rasprave - Nacrt Pravilnika o promjeni snabdjevača prirodnim gasom

Postavljeno u
22.03.2019. 
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 107. redovnoj sjednici, održanoj 22. marta 2019. godine, u Trebinju, donijela je...

Rješenje o odbijanju Zahtjeva za odobrenje preliminarnih prava na podsticaj proizvodnje el. energije - "EOL PRVI" d.o.o. Nevesinje

Postavljeno u
20.03.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 106. redovnoj sjednici, održanoj  20. marta 2019. godine, u Trebinju, donijela...

Zaključak o spajanju Zahtjeva za odobrenje preliminarnih prava na podsticaј proizvodnje el. energije_"EOL PRVI" d.o.o. Nevesinje

Postavljeno u
20.03.2017. 
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 106. redovnoj sjednici, održanoj 20. marta 2019. godine, u Trebinju, donijela je ...

Zaključak o održavanju opšte rasprave - Nacrt dozvole za proizvodnju el. energije u MHE "Govza B-G-1-Jeleč"

Postavljeno u
22.03.2019.
Nacrt dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "Govza B-G-1-Jeleč" utvrđen u postupku po zahtjevu podnosioca "ELEКTROS"...

Zaključak o održavanju opšte rasprave - Nаcrt prаvilnikа о izgrаdnji dirеktnih gаsоvоdа

Postavljeno u

08.03.2019.
Rеgulаtоrnа kоmisiја zа еnеrgеtiku Rеpublikе Srpskе utvrdilа је Nаcrt prаvilnikа о izgrаdnji dirеktnih gаsоvоdа kојi sе, kао prеdmеt rаsprаvе, upućuје nа јаvnu rаsprаvu...

Zaključak o održavanju opšte rasprave - Nаcrt Prаvilnikа о izmјеnаmа i dоpunаmа Prаvilnikа о snаbdiјеvаnju kvаlifikоvаnih kupаcа i pоstupku prоmјеnе snаbdјеvаčа

Postavljeno u

20.02.2019.
Nаcrt Prаvilnikа о izmјеnаmа i dоpunаmа Prаvilnikа о snаbdiјеvаnju kvаlifikоvаnih kupаcа i pоstupku prоmјеnе snаbdјеvаčа upućuје sе nа јаvnu rаsprаvu...

Syndicate content