Skip to Content

Odluke, zaključci...

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju el. energije - MHE "Drenova"

Postavljeno u

25.10.2017.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 60. redovnoj sjednici, održanoj 25. oktobra 2017. godine, u Trebinju, donijela...

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju el. energije - MHE "Demićka"

Postavljeno u

25.10.2017.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 60. redovnoj sjednici, održanoj 25. oktobra 2017. godine, u Trebinju, donijela...

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju el. energije - MH "Glavica"

Postavljeno u

25.10.2017.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 60. redovnoj sjednici, održanoj 25. oktobra 2017. godine, u Trebinju, donijela...

Zaključak o rješavanju spora u skraćenom postupku - Svjetlana Talić, Banja Luka

Postavljeno u

25.10.2017.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 60. redovnoj sjednici, održanoj 25.10.2017. godine, u Trebinju, donijela je ...

Zaključak o rješavanju spora u skraćenom postupku - Simić Aco, Bijeljina

Postavljeno u

25.10.2017.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 60. redovnoj sjednici, održanoj 25.10.2017. godine, u Trebinju, donijela je ...

Zaključak o rješavanju spora u skraćenom postupku - Tešanović Slavo, Kotor Varoš

Postavljeno u

25.10.2017.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 60. redovnoj sjednici, održanoj 25. oktobra 2017. godine, u Trebinju, donijela je...

Rješenje o odobravanju prava na podsticaj za proizvodnju el. energije iz OIE - Mala solarna elektrana „Incel“

Postavljeno u

05.10.2017.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 59. redovnoj sjednici, održanoj 5. oktobra 2017. godine, u Trebinju, donijela ...

Nacrt Odluke o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji

Postavljeno u

5.10.2017.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske na 59. redovnoj sjednici, održanoj 5. oktobra 2017. godine, u Trebinju, donijela je ...

Zaključak o održavanju opšte rasprave - Nacrt Odluke o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji

Postavljeno u

5.10.2017.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 59. redovnoj sjednici, održanoj 5. oktobra 2017. godine, u Trebinju, donijela je ...

Zaključak o održavanju opšte rasprave - Nacrt dozvole za izgradnju Hidroelektrane "Bogatići-Nova"

Postavljeno u
22.09.2017.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske na 58. redovnoj sjednici održanoj 22.09.2017. godine, u Trebinju, donijela je...
Syndicate content