Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava - "VIZ – ZAŠTITA" d.o.o. Banja Luka