Skip to Content

Obavještenje za javnost o Nacrtu rješenja izmjena dozvole za upravljanje transportnim sistemom za prirodni gas i dozvola za obavljanje djelatnosti transporta prirodnog gasa

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-488-5/18

Datum: 22.01.2019. godine

 

Na osnovu odredbi člana 65. stav 3. Pravilnika o izdavanju dozvola ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 39/10 i 65/13), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje slјedeće

 

OBAVJEŠTENјE  ZA JAVNOST
 

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u dalјem tekstu: Regulatorna komisija) je, na 101. redovnoj sjednici, održanoj 22.01.2019. godine, u Trebinju, utvrdila Nacrt rješenja kojim se mijenjaju dozvole za obavlјanje djelatnosti u sektoru prirodnog gasa u pogledu produženja perioda važenja dozvola do 23.03.2020. godine, a koje su izdate rješenjima Regulatorne komisije, kako slijedi:

  • Dozvola za obavlјanje djelatnosti upravlјanja sistemom za transport prirodnog gasa, izdata Rješenjem broj 01-238-11/14/R-88-222 od 30.07.2014. godine, Akcionarskom društvu za uvoz, snabdijevanje i transport prirodnog gasa „GAS PROMET“ Pale,
  • Dozvola za obavlјanje djelatnosti transporta prirodnog gasa, izdata Rješenjem broj 01-239-5/14/R-88-223 od 30.07.2014. godine, Akcionarskom društvu za uvoz, snabdijevanje i transport prirodnog gasa „GAS PROMET“ Pale i
  • Dozvola za obavlјanje djelatnosti transporta prirodnog gasa, izdata Rješenjem broj 01-234-10/14/R-88-218 od 30.07.2014. godine, Akcionarskom društvu za transport i distribuciju prirodnog gasa „SARAJEVO-GAS“ Istočno Sarajevo.

Nacrt Rješenja o izmjeni dozvola u sektoru prirodnog gasa, odnosno dozvole za obavlјanje djelatnosti upravlјanja sistemom za transport prirodnog gasa i dozvola za obavlјanje djelatnosti transporta prirodnog gasa je objavlјen na oglasnoj tabli i na internet stranici Regulatorne komisije "www.reers.ba".

Zainteresovana lica mogu dostaviti komentare na Nacrt rješenja o izmjeni dozvola, u pisanoj formi, na adresu Regulatorne komisije. Komentari u pisanoj formi moraju biti potpisani, u protivnom Regulatorna komisija nije obavezna da ih razmatra.

Status umješača u postupku izmjene dozvola, Regulatorna komisija može odobriti pravnom ili fizičkom licu koje podnese zahtjev za sticanje statusa umješača u pisanoj formi. Lice koje želi steći status umješača u postupku izmjene dozvola, treba da dokaže da ima poseban interes u postupku i da raspolaže podacima, činjenicama ili dokazima od značaja za odlučivanje u postupku izmjene dozvola.

Komentari na Nacrt rješenja o izmjeni dozvola i zahtjevi za sticanje statusa umješača mogu se dostaviti u pisanoj formi, putem pošte, na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, Trebinje, Kralјice Jelene Anžujske br.7, 89101 Trebinje, faksom na broj: 059/272-430 ili na elektronsku adresu: regulator@reers.ba, najkasnije do 31.01.2019. godine.

Predsjednik      

Vladislav Vladičić