Skip to Content

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava - MSE “Trklja 2“

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-355-7/18
Datum: 07.11.2018.

Na osnovu odredbi člana 31. stav 5. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14 i 43/16), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće
 

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST
o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije u solarnim elektranama


Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je dana 30.10.2018. godine od podnosioca zahtjeva, Mirka Trklje, primila zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja se planira proizvoditi u proizvodnom postrojenju u MSE “Trklja 2“. 
Solarna elektrana gradi se na krovu poslovnog objekta bivše fabrike „Jugomontaža“ a na zemljištu označenom kao k.č. broj 1011 K.O. Bileća-Grad (novi premjer) na adresi Jezerine bb u Bileći. U dostavljenom obrascu zahtjeva navedeno je da je instalisana snaga proizvodnog postrojenja 46,8 kW, paneli, planirana godišnja proizvodnja 72.500 kWh, te planirani početak rada 31. decembar 2019. godine.
Regulatorna komisija razmotriće zahtjev i ukoliko su, u skladu sa Zakonom o obnovljivim izvorima i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13 i 79/15) i Pravilnikom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, ispunjeni propisani uslovi za dodjelu preliminarnog prava na podsticaj, na redovnoj sjednici će donijeti konačnu odluku o dodjeli prava na podsticaj u formi rješenja.
 

Predsjednik
Vladislav Vladičić