Skip to Content

Obavještenje o održavanju 95. redovne sjednice

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-414-2/18
Datum: 31.10.2018.

Na osnovu odredbi člana 21. Zakona o energetici ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/09), člana 15. stav 2. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 6/10) i člana 15. stav 1. i 2. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće
 

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

da će održati 95. redovnu sjednicu u petak, 9. novembra 2018. godine, sa početkom u 09.00 časova, u sali za sastanke Regulatorne komisije u Trebinju, Ulica Kraljice Jelene Anžujske broj 7. 
 

D N E V N I R E D

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 94. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 17. oktobra 2018. godine, u Trebinju.
2. Razmatranje prijedloga Odluke o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji.
3. Razmatranje prijedloga zaključka o pokretanju postupaka izmjene dozvola za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca prirodnim gasom. 
4. Razmatranje zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji za proizvodno postojenje Mala hidroelektrana ''Podivič'', podnosioca privredno društvo ''BUK'' d.o.o. Istočno Sarajevo.
5. Razmataranje prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu privrednog društva ''ALFA MIX'' d.o.o. Lončari, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina.
6. Razmataranje zahtjeva za rješavanje spora Mihal Marije iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka.
7. Razmataranje zahtjeva za rješavanje spora privrednog društva ''VIZION'' d.o.o. Rogatica, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale.

Predsjednik
Vladislav Vladičić