Skip to Content

Obavještenje o održavanju opšte rasprave - Nacrt odluke o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-366-3/18 
Datum: 17.10.2018.

Na osnovu člana člana 19. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 6/10), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće:
 

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Regulatorna komsija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) je, na 94. redovnoj sjednici, odžanoj 17. oktobra 2018. godine, u Trebinju, utvrdila Nacrt odluke o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji.
U postupku javnog razmatranja nacrta ove odluke, Regulatorna komisija će, u utorak, 30. oktobra 2018. godine, održati opštu raspravu u Trebinju, u prostorijama Regulatorne komisije, ulica Kraljice Jelene Anžujske 7, kako slijedi:
o prvi dio rasprave na kojem će se raspravljati o troškovima rada Operatora sistema podsticaja, kao jednom od elemenata naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i efikasne kogenaracije, u vremenu od 10,30 do 11,30 časova i
o drugi dio rasprave na kojem će se raspravljati o Nacrtu Odluke o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji sa početkom u 11.30 časova.
Razlozi za donošenje ove odluke su propisivanje potrebnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji za 2019. godinu, a u skladu sa odredbama Zakona o obnovljivim izvorima i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13 i 79/15) i Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14 i 43/16).
Opšta rasprava je otvorena za prisustvo javnosti i aktivno učešće zainteresovanih lica, u cilju pribavljanja komentara na nacrt odluke, neposredno na samoj raspravi. Vrijeme za davanje komentara može biti ograničeno u skladu sa instrukcijama datim tokom rasprave od strane voditelja postupka.
Nacrt odluke i Informacija uz nacrt odluke u kojoj su dati detaljni razlozi za donošenje ove odluke stavljeni su na raspolaganje javnosti na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije www.reers.ba. Zainteresovana lica mogu dostaviti komentare u pisanoj formi na nacrt odluke, putem pošte na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, ulica Kraljice Jelene Anžujske 7, 89 101 Trebinje, faksom na broj 059-272-430 ili na elektronsku poštu: "regulator@reers.ba", najkasnije do 30. oktobra 2018. godine.
Komentari u pisanoj formi moraju biti potpisani, u protivnom Regulatorna komisija nije obavezna da ih razmatra.

Predsjednik
Vladislav Vladičić