Skip to Content

Obavještenje o održavanju 94. redovne sjednice

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-389-2/18
Datum: 12.10.2018. 

Na osnovu odredbi člana 21. Zakona o energetici ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/09), člana 15. stav 2. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 6/10) i člana 15. stav 1. i 2. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće
 

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

da će održati 94. redovnu sjednicu u srijedu, 17.oktobra 2018. godine, sa početkom u 9.00 časova, u sali za sastanke Regulatorne komisije u Trebinju, Ulica Kraljice Jelene Anžujske broj 7. 
 

D N E V N I R E D


1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 93. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 27. septembra 2018. godine, u Trebinju.
2. Razmataranje zahtjeva za odobrenje tarifnih stavova za snabdijevanje prirodnim gasom u Republici Srpskoj, podnosioca Akcionarsko društvo ''Zvornik - stan'' Zvornik.
3. Razmatranje Nacrta Odluke o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji.
4. Razmatranje prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Đurić Steva iz Modriče, protiv MH "ERS" MP a.d. Trebinje, ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj.
5. Razmatranje zahtjeva za rješavanje spora privrednog društva ''ALFA MIX'' d.o.o. Lončari, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina.
 

Predsjednik
Vladislav Vladičić