Skip to Content

Obavještenje o podnesenom Zahtjevu za odobrenje tarifnih stavova za snabdijevanje kupaca prirodnim gasom

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-371-2/18
Datum: 21.09.2018. 
 

Na osnovu odredbi člana 53. stav 1. Pravilnika o tarifnoj metodologiji i tarifnom sistemu za distribuciju i snabdijevanje prirodnim gasom (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 51/14), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske objavljuje
 

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Privredno društvo A.D. "Zvornik-stan" Zvornik je, na osnovu odredbi člana 43. Pravilnika o tarifnoj metodologiji i tarifnom sistemu za distribuciju i snabdijevanje prirodnim gasom, Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske podnijelo Zahtjev za odobrenje tarifnih stavova za snabdijevanje kupaca prirodnim gasom broj 2189/18, koji je zaprimljen u Regulatornoj komisiji 11.09.2018., kao i dopunu koja je zaprimljena 20.09.2018. godine. Zahtjevom se traži davanje saglasnosti na promjenu tarifnog stava potrošnja sa 0,6718 KM/Sm3 na 0,7818 KM/Sm3 za snabdijevanje kupaca prirodnim gasom, s tim da se za tarifni stav mjerno mjesto ne zahtijeva promjena. Predlaže se primjena novih tarifnih stavova od 01.10.2018. godine.
Zahtjev za promjenu tarifnih stavova je uzrokovan promjenom nabavne cijene prirodnog gasa sa 0,43 KM/Sm3 na 0,54 KM/Sm3. Na naprijed navedenu nabavnu cijenu prirodnog gasa dodaje se cijena distribucije od 0,1133 KM/Sm3 i cijena usluge snabdijevanja od 0,1285 KM/Sm3, tako da novoformirani tarifni stav za potrošnju prirodnog gasa za podnosioca zahtjeva iznosi 0,7818 KM/ Sm3, umjesto važeće cijene od 0,6718 KM/Sm3, dok tarifni stav za mjerno mjesto iznosi 3,00 KM, bez PDV-a.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske će razmotriti podneseni zahtjev u skraćenom postupku, na osnovu odredbi člana 61. Pravilnika o tarifnoj metodologiji i tarifnom sistemu za distribuciju i snabdijevanje prirodnim gasom.
Zahtjev za odobrenje tarifnih stavova za snabdijevanje kupaca prirodnim gasom privrednog društva A.D. ''Zvornik-stan'' Zvornik je objavljen na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske "www.reers.ba". Zainteresovana lica mogu dostaviti komentare u pisanoj formi na podneseni zahtjev, putem pošte, na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, ulica Kraljice Jelene Anžujske broj 7, 89101 Trebinje, faksom na broj 059/272-430 ili na elektronsku adresu: regulator@reers.ba. Regulatorna komisija će razmatrati komentare koji se dostave u sjedište Regulatorne komisije najkasnije do 26. septembra 2018. godine do 15,00 časova. 
 

Predsjednik 
Vladislav Vladičić