Skip to Content

Obavještenje o održavanju 93. redovne sjednice

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-378-2/18
Datum: 21.09.2018. 

Na osnovu odredbi člana 21. Zakona o energetici ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/09), člana 15. stav 2. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 6/10) i člana 15. stav 1. i 2. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće
 

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

da će održati 93. redovnu sjednicu u četvrtak, 27. septembra 2018. godine, sa početkom u 10.00 časova, u sali za sastanke Regulatorne komisije u Trebinju, Ulica kraljice Jelene Anžujske broj 7. 
 

D N E V N I R E D

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 92. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 13. septembra 2018. godine, u Trebinju.
2. Razmataranje zahtjeva za odobrenje tarifnih stavova za snabdijevanje prirodnim gasom u Republici Srpskoj, podnosioca Akcionarsko društvo ''Zvornik - stan'' Zvornik. 
3. Razmatranje prijedloga rješenja o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani ''Do'', podnosioca Društvo sa ograničenom odgovornošću ''STRAJKO'' Berkovići. 
4. Razmatranje zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu solarnu elektranu ''BLC 2'', podnosioca ''BANJA LUKA COLLEGE'' Banja Luka.
5. Razmatranje zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu solarnu elektranu ''Novaković 2'', podnosioca Nenada Novakovića iz Banje Luke.
6. Ponovno razmatranje zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''Grabovička rijeka'', podnosioca Društvo za proizvodnju električne enegrije ''E-promet'' d.o.o. Kotor Varoš. 
7. Razmatranje zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''EFT Solar'', podnosioca Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju električne energije i proizvodnju, preradu, transport i trgovinu ugljem ''EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari'' Stanari. 
8. Razmatranje prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Mitra Pantića iz Bijeljine, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina. 
9. Razmatranje prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Predraga Savića iz Čelopeka, Grad Zvornik, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina. 
10. Razmatranje prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Mirka Stipića iz Bratunca, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina. 
11. Razmatranje prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Rabije Buljubašić iz Zvornika, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina.
12. Razmatranje prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Društva za proizvodnju, trgovinu i usluge "Elektro-Jovana" d.o.o. Milići, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina. 
13. Razmatranje prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Vojislava Nikolića iz Vlasenice, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina.
14. Razmatranje zahtjeva za rješavanje spora Steva Đurića iz Modriče, protiv MH "ERS" MP a.d. Trebinje, ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj.
15. Razmatranje zahtjeva za rješavanje spora privrednog društva ''ALFA MIX'' d.o.o. Lončari, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina.
Redovna sjednica je otvorena za prisustvo javnosti, bez prava učešća u radu sjednice.

Predsjednik
Vladislav Vladičić