Skip to Content

Obavještenje o održavanju 70. redovne sjednice

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-88-2/18 
Datum: 08.02.2018.

Na osnovu odredbi člana 21. Zakona o energetici ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/09), člana 15. stav 2. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 6/10) i člana 15. stav 1. i 2. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće
 

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

da će održati 70. redovnu sjednicu u petak, 16.02.2018. godine, sa početkom u 9.00 časova, u sali za sastanke Regulatorne komisije u Trebinju, Ulica kraljice Jelene Anžujske broj 7. 

 

D N E V N I R E D

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 69. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 1. februara 2018. godine u Trebinju.
2. Razmatranje zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani ''Mesići - Nova'', privrednog društva Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistrbucija" a.d. Pale.
3. Razmatranje zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu ''Žiraja II'', podnosioca "MEGA ELEKTRIK'' Privredno društvo za proizvodnju električne energije a.d. Laktaši. 
4. Razmatranje zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidrolektrana ''Crkvina'', privrednog društva ''Tesla'' d.o.o. Modriča. 
5. Razmatranje zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Solar 2'', privrednog društva ''Solar 1'' d.o.o. Bileća. 
6. Razmatranje zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Solar 3'', privrednog društva ''Solar 1'' d.o.o. Bileća.
7. Razmatranje zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''Sitonija'', privrednog društva ''SETTE ENERGY'' d.o.o. Gradiška.
8. Razmatranje zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''Golubača'', privrednog društva ''SETTE ENERGY'' d.o.o. Gradiška.
9. Razmatranje prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Ilić Slavkice iz Čelinca, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka.
10. Razmatranje zahtjeva za rješavanje spora Grozdanić Slaviše iz Banja Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka.
11. Razmatranje zahtjeva za rješavanje spora Stevanović Branka iz Donje Pilice, Grad Zvornik, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Zvornik.
12. Razmatranje zahtjeva za rješavanje spora Dečković Gorana iz Milića protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Vlasenica.
13. Razmatranje zahtjeva za rješavanje spora Bojanić Zorana iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka.
Redovna sjednica je otvorena za prisustvo javnosti, bez prava učešća u radu sjednice.
 

Predsjednik
Vladislav Vladičić