Skip to Content

Obavještenje o održavanju 67. redovne sjednice

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-12-2/18 
Datum: 11.01.2018. 

Na osnovu odredbi člana 21. Zakona o energetici ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/09), člana 15. stav 2. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 6/10) i člana 15. stav 1. i 2. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 59/10), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće
 

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

da će održati 67. redovnu sjednicu u srijedu, 17. januara 2018. godine, sa početkom u 9.00 časova, u sali za sastanke Regulatorne komisije u Trebinju, Ulica kraljice Jelene Anžujske broj 7. 
 

D N E V N I R E D

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 66. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 28. decembra 2017. godine u Trebinju.
2. Razmatranje prijedloga rješenja o privremenoj regulatornoj naknadi za period 01.01.2018. – 31.03.2018. godine.
3. Razmatranje prijedloga odluke o provođenju tarifnog postupka i održavanju formalne rasprave u postupku za odobrenje cijene za korisnike transportnog sistema prirodnog gasa, po zahtjevu podnosioca ''Gas Promet'' AD Istočno Sarajevo - Pale.
4. Razmatranje prijedloga rješenja o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "Zapeće", po zahtjevu podnosioca "EHE" društvo za proizvodnju, razvoj i trgovinu d.o.o. Banja Luka.
5. Razmatranje zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu solarnu elektranu ''Sportek'', privrednog društva ''SPORTEK'' d.o.o. Kotor Varoš.
6. Razmatranje zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu ''Crkvina'', Društva s ograničenom odgovornošću "TESLA" za trgovinu na veliko i malo, uvoz-izvoz, inžinjering i usluge Modriča.
7. Razmatranje prijedloga rješanja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Prerad Igora iz Banje Luke, zastupanog po punomoćniku Nedeljku Jandriću, advokatu iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga ''ERS'' - MP a.d. Trebinje - ZP ''Elektrokrajina'' a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka.
8. Razmatranje daljih aktivnosti nakon sudskog odlučivanja u vezi sa postupkom izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, izdavanja sertifikata za proizvodno potrojenje i odobrenja prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''ILOMSKA'', na rijeci Ilomskoj, podnosioca privredno društvo ''ELING MALE HIDROELEKTRANE'' d.o.o. Teslić.
9. Razmatranje prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Babić Saše iz Banje Luke protiv MH ''ERS'' MP a.d. Trebinje, ZP ''Elektrokrajina'' a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka.
10. Razmatranje zahtjeva za rješavanje spora Ilić Slavkice iz Čelinca, protiv Mješovitog holdinga "ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka.
Redovna sjednica je otvorena za prisustvo javnosti, bez prava učešća u radu sjednice.

Predsjednik
Vladislav Vladičić