Skip to Content

Obavještenje o podnesenim zahtjevima za izdavanje sertifikata - MSE "Solar 2" i MSE "Solar 3"

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-502-5/17
Datum: 10.01.2018.
 

Na osnovu odredbe člana 17. Pravilnika o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 112/13, 60/16 i 112/17), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske 
 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

o podnesenim Zahtjevima za izdavanje sertifikata za proizvodna postrojenja koja koriste obnovljivi izvor energije za Malu solarnu elektranu "Solar 2" i Malu solarnu elektranu "Solar 3"


Privredno društvo "Solar 1" društvo sa ograničenom odgovornošću Bileća podnijelo je dana 15.11.2017. godine Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske Trebinje (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) Zahtjeve za izdavanje sertifikata za proizvodna postrojenja koja koriste obnovljivi izvor energije za Malu solarnu elektranu "Solar 2" i Malu solarnu elektranu "Solar 3", Opština Bileća.
U postupku obrade zahtjeva i priložene dokumentacije, kao i dopune zahtjeva tražene od strane Regulatorne komisije, utvrđeno je da su zahtjevi kompletni i da sadrže:
• popunjene originalne obrasce Zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodna postrojenja koja koriste obnovljivi izvor energije (OB.04.22) i
• izjave i dokaze koji potvrđuju navode iz podnesenih zahtjeva.
Status umješača u postupku izdavanja sertifikata za proizvodna postrojenja Mala solarna elektrana "Solar 2" i Mala solarna elektrana "Solar 3", Regulatorna komisija može odobriti pravnom i fizičkom licu koje, u svom zahtjevu, obrazloži da ima poseban (vlastiti, direktan) interes da učestvuje u postupcima i da raspolaže podacima, činjenicama ili dokazima od značaja za odlučivanje o zahtjevima za izdavanje sertifikata. 
Zainteresovana lica mogu dobiti informacije i ostvariti uvid u pojedine dokumente iz navedenih zahtjeva u prostorijama Regulatorne komisije, te dostaviti komentare, u pisanoj formi, na podnesene zahtjeve koji su objavljeni na internet stranici Regulatorne komisije www.reers.ba.
Komentari na podnesene zahtjeve, kao i zahtjev za sticanje statusa umješača u postupcima dostavljaju se najkasnije do 17.01.2018. godine na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske Trebinje, Ulica Srpska broj 2, 89101 Trebinje, faksom na broj: 059/272-430 ili na elektronsku adresu: regulator@reers.ba. Komentari u pisanoj formi moraju biti potpisani, u protivnom Regulatorna komisija nije obavezna da ih razmatra.

Predsjednik
Vladislav Vladičić