Skip to Content

Za izdavanje dozvola

Verzija prilagođena za štampanje

Evidencija podnijetih zahtjeva za izdavanje dozvola 

R. br.

Nаziv pоdnоsiоcа zаhtјеvа

Vrstа dоzvоlе

Dаtum pоdnоšеnjа zаhtјеvа

Brој prоtоkоlа RЕRS-а

Stаtus

Dаtum slаnjа оbаvјеštеnjа о nеkоmplеtnоsti zаhtјеvа

1 "EOL PRVI"
Društvo za proizvodnju el. energije d.o.o. Nevesinje
Dozvola za izgradnju Vjetroelektrane "Rupari" 25.12.2018. 01-493-2/18 U fazi kompletiranja  
2 "EOL PRVI"
​Društvo za proizvodnju el. energije d.o.o. Nevesinje
Dozvola za izgradnju Vjetroelektrane "Džinov Do" 25.12.2018. 01-494-1/18 U fazi kompletiranja  
3 "EOL PRVI"
​Društvo za proizvodnju el. energije d.o.o. Nevesinje
Dozvola za izgradnju Vjetroelektrane "Kučajnica" 25.12.2018. 01-495-1/18 U fazi kompletiranja  
4 "EOL PRVI"
​Društvo za proizvodnju el. energije d.o.o. Nevesinje
Dozvola za izgradnju Vjetroelektrane "Dubac" 25.12.2018. 01-496-1/18 U fazi kompletiranja  
5 "EOL PRVI"
​Društvo za proizvodnju el. energije d.o.o. Nevesinje
Dozvola za izgradnju Vjetroelektrane "Cvjetov Kuk" 25.12.2018. 01-497-1/18 U fazi kompletiranja  
6 "ЕLЕKТRОS" d.о.о. Bаnjа Lukа Dоzvоlа zа prоizvоdnju еlеktričnе еnеrgiје u МHЕ "Gоvzа B-G-1-Јеlеč" 11.01.2019. 01-14-1/19 U fazi kompletiranja  
7 ''Alumina'' Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet i usluge Dozvola za obavlјanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom 15.01.2019 01-19-1/19 U fazi kompletiranja  

 

Podnijeti kompletirani zahtjevi