Skip to Content

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj - MHE „Studena II“

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-477-4/17
Datum: 27.10.2017.

Na osnovu odredbi člana 31. stav 5. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efiksanoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14 i 43/16), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće

 

OBAVJEŠTENЈE ZA JAVNOST
o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije u hidroelektrani

 

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 24. oktobra 2017. godine od privrednog društva „GM ENERGIJA“ d.o.o. Teslić primila zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja se planira proizvoditi u proizvodnom postrojenju MHE „Studena II“, koja se gradi na rijeci Studena u Bijelom Bučju, na zemljištu označenom kao k.č. br. 1241/1, 1241/136 k.o. Bijelo Bučje i k.č. broj 860/1, 860/219 i 860/220 k.o. Ugodnović. Nominalna aktivna snaga proizvodnog postrojenja na turbini je 249 kW, a planirana neto godišnja proizvodnja je 1.035.000 kWh, kako je navedeno u obrascu zahtjeva.
Pregledom dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je podnosilac zahtjeva predajom dokumentacije na poštu 19. oktobra 2017. godine dostavio potrebnu dokumentaciju, na osnovu čega je zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj u MHE „Studena II“ toga dana i kompletiran. 
Regulatorna komisija razmotriće zahtjev i ukoliko su ispunjeni propisani uslovi za dodjelu preliminarnog prava na podsticaj u skladu sa Zakonom o obnovljivim izvorima i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13 i 79/15) i Pravilnikom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, na redovnoj sjednici će donijeti konačnu odluku o preliminarnom pravu na podsticaj. 

 

Predsjednik


Vladislav Vladičić