Skip to Content

Obavještenje o održavanju 61. redovne sjednice

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-485-2/17 
Datum: 01.11.2017. godineNa osnovu odredbi člana 21. Zakona o energetici ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/09), člana 15. stav 2. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 6/10) i člana 15. stav 1. i 2. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće
 

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

da će održati 61. redovnu sjednicu u utorak, 7. novembra 2017. godine, sa početkom u 09.00 časova, u sali za sastanke Regulatorne komisije u Trebinju, Ulica Kraljice Jelene Anžujske broj 7. 
 

D N E V N I R E D


1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 60. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 25. oktobra 2017. godine u Trebinju.
2. Razmatranje zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''Podivič'', privrednog društva ''BUK'' d.o.o. Istočno Sarajevo.
3. Razmatranje zahtjeva za rješavanje spora Stanojević Stanimira iz Banje Luke, zastupan po punomoćniku Svetozaru P. Ivetiću, advokatu iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka.
4. Razmatranje zahtjeva za rješavanje spora Cvijanović Petka iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka.
Redovna sjednica je otvorena za prisustvo javnosti, bez prava učešća u radu sjednice.

Predsjednik

Vladislav Vladičić