REERS

Одлуке и закључци

Закључак о одржавању формалне расправе – Благојевић Радован, Бања Лука

16.07.2019.

Закључак о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора – „МИНЕРВА ХОТЕЛ ДРИНА“ д.о.о. Бијељина

15.07.2019.

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – СЕ „Електро Добој – Теслић“

15.07.2019.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за трговину и снабдијевање природним гасом – А.Д. „ЗВОРНИК СТАН“ Зворник

12.07.2019.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и управљања дистрибутивног система природнoг гаса – А.Д. „ЗВОРНИК СТАН“ Зворник

12.07.2019.

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај – МХЕ Главица

08.07.2019.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за изградњу МХЕ „Миљацка“

05.07.2019.

Закључак о рјешавању спора – Јокић Бранко, Бања Лука

04.07.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МСЕ „МС Солар 1“

20.06.2019.

Закључак о обустављању поступка по Захтјеву за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије – МСЕ „Бесједа 2“

20.06.2019.

Закључак о обустављању поступка по Захтјеву за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије – МСЕ „Бесједа 1“

20.06.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу ел. енергије – МСЕ „Торич 2“

20.06.2019.

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије – МХЕ „Грабовица“

20.06.2019.

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије – МХЕ „Млечва“

20.06.2019.

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије – МХЕ „Крушево брдо“

20.06.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МХЕ „Дренова“

20.06.2019.

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање сертификата за производно постројење – Фотонапонска електрана „Булози“

20.06.2019.

Закључак о обустављању поступка по Захтјеву за одобрење прелиминарног права на подстицај – „Бесједа 2“ д.о.о. Бања Лука

20.06.2019.

Закључак о обустављању поступка по Захтјеву за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Бесједа 1“

20.06.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МСЕ „МС Солар 2“

20.06.2019.
Copyright © 2019